افت منابع آب دشت های تهران به دلیل چاه های غیرمجاز
چاه های غیرمجاز

مدیر دفتر تاسیسات آبی و برقابی شرکت آب منطقه‌ای تهران از آبگیری حوضچه‌های تغذیه مصنوعی در جهت به تعادل رسیدن آب در سفره‌های زیرزمینی خبر داد و گفت: حفر چاه‌های غیرمجاز در دشت‌های استان تهران موجب افت کمی و کیفی منابع آب شده‌ است.

محمد شهریاری با اعلام این خبر گفت: متاسفانه برداشت غیراصولی و بیش از حد مجاز از منابع آب زیرزمینی به همراه حفر چاه‌ های غیرمجاز در دشت‌های استان در دهه‌های گذشته موجب افت شدید کمی و کیفی در این منابع شده‌ است که پیامدهای سوء آن به صورت تخریب کیفی آب زیرزمینی، نشست سطح زمین، افزایش هزینه پمپاژ و گاهی کاهش جریان آب رودخانه‌ها با توجه به تعاملات هیدرولیکی بین آب زیرزمینی و سطحی نمایان شده‌ است.

به گزارش تجارت‌نیوز، شهریاری با بیان اینکه برای جبران کسری سفره‌های آب زیرزمینی یکی از روش‌ها، استفاده از پروژه‌های تغذیه مصنوعی است، بیان کرد: با توجه به اینکه از طریق تصفیه‌خانه جنوب تهران پساب برای استفاده‌های کشاورزی ارسال می‌شود، در برخی از فصول سال خروجی پساب مورد استفاده کشاورزان قرار نمی‌گیرد در نتیجه جهت مدیریت صحیح منابع آب این بخش از آب در فصول غیر زراعی جهت تامین کسری مخزن آب مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی در ادامه با بیان اینکه اجرای طرح تغذیه مصنوعی بر بیلان آبخوان تاثیرات مثبتی دارد، تصریح کرد: به منظور تعادل آبخوان و کاهش خسارات اکولوژیکی ناشی از افت سطح آب زیرزمینی، با انتقال پساب فاضلاب، امکان انتقال حدود سه میلیون متر مکعب آب به حوضچه‌های تغذیه آبخوان در مسیر کانال انجام شد.

شهریاری در پایان خاطرنشان کرد: پروژه‌های تغذیه مصنوعی با اهداف جبران افت سفره‌های آب زیرزمینی، کنترل سیلاب و جلوگیری از بروز خسارات احتمالی و جلوگیری از خروج آب‌های سطحی مازاد در فصول غیر زراعی و استفاده بهینه از آن‌ها استفاده می‌شود.

 

منبع: روابط عمومی شرکت آب منطقه تهران

https://www.tpww.ir

مقالات مرتبط