4.8/5 - (23 امتیاز)
تصفیه فاضلاب به روش SBR

از روشهای تصفیه فاضلاب روش تصفیه فاضلاب بیولوژیکی می باشد در این روش از فرایندهای بیولوژیکی برای حذف آلاینده ها استفاده می شود و میکرو ارگانیسم های زنده نقش اساسی را به عهده دارند ،و به دو دسته هوازی و بی هواز تقسیم می شود

در فرایند تصفیه فاضلاب بی هوازی عملیات حذف آلاینده ها توسط میکروارگانیسم‌های بی هوازی و بدون حضور اکسیژن صورت می پذیرد. مانند: روش UASB-FBR-ASBR و سپتیک تانکهای رایج ، مانند روش UASB-FBR-ASBR و سپتیک تانکهای رایج

در فرآیند تصفیه فاضلاب هوازی، میکرو ارگانیسم های هوازی جهت حذف آلاینده ها به اکسیژن نیاز دارند، مانند روشهای لجن فعال ،هوادهی گسترده RBC، MBR و SBR

تصفیه فاضلاب به روشsbr

تصفیه فاضلاب به روش SBR را می‌توان یک سیستم لجن فعال پر و خالی شونده با رآکتور متوالی منقطع نامید. SBR مخفف واژه Sequence Batch Reactor می باشد. در روش تصفیه فاضلاب به روش SBR ، فاضلاب جهت تصفیه به یک رآکتور منقطع واحد انتقال می یابد تا آلاینده های آن حذف شده و سپس پساب تصفیه شده تخلیه می گردد.

مزایای این روش در حذف مواد مغذی و آلاینده باعث شده که امروزه برای تصفیه خانه های بزرگ (تا حدود 20000 مترمکعب در شبانه روز) مورد استفاده قرار گیرد.

برای تصفیه فاضلاب شهری به روش SBR حداقل 2 حوضچه (مخزن) مورد نیاز می باشد. در زمان‌هایی که در یک حوضچه واکنش‌های مربوط به عملیات تصفیه فاضلاب بیولوژیکی صورت می گیرد، حوضچه دیگر نقش ذخیره‌ی جریان ورودی را دارد.

یکی از مهم‌ترین مزایای این روش صورت پذیرفتن عملیات متعادل سازی و زلال سازی اولیه و ثانویه در همین دو حوضچه است و واحدهای جداگانه برای انجام این عملیات مورد نیاز نمی باشد.

سیستم تصفیه فاضلاب به روشsbr
سیستم تصفیه فاضلاب به روشsbr

زلال سازی اولیه در حوضچه اول (ذخیره فاضلاب) و متعادل سازی و زلال سازی ثانویه در حوضچه دوم (رآکتور هوادهی) صورت می پذیرد.

پیشرفت در تجهیزات هوادهی و سیستم های کنترلی و بکارگیری آنها در سیستم های SBR باعث برتری آن در مقایسه با روش لجن فعال متعارف گردید.

در گزارش سال 1983 آژانس محیط زیست آمریکا اشاره شده است که بین سیستم تصفیه فاضلاب SBR با سیستم تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال متعارف، اختلافی وجود ندارد، فقط این سیستم به جای آنکه با فضا عمل نماید، با زمان عمل می کند.

تفاوت بین دو تکنولوژی این است که در سیستم SBR با یک کنترل توالی زمان، عملیات متعادل سازی و تصفیه فاضلاب بیولوژیکی و زلال ساز ثانویه در یک حوضچه (رآکتور هوادهی) صورت می پذیرد و این رآکتورها عملاً زلال ساز اولیه را نیز در خود شامل می شوند؛ ولی در سیستم لجن فعال متعارف، هر یک از فرایندهای فوق باید در یک مخزن جداگانه صورت پذیرد.

مقالات مرتبط