تصفیه فاضلاب رنگ

به طور کلی می توان گفت کارخانه رنگ دارای فاضلابی اندک اما با بار آلودگی زیادی است .

که این آلودگی اغلب به صورت COD و بسیار سمی است.

لذا استفاده از سیستم های تصفیه فاضلاب به طریق بیولوژیکی مقدور نمی باشد.

تنظیم pH :

بسياري از فاضلاب هاي صنعتي از جمله فاضلاب رنگسازي حاوي مواد اسيدي يا بازي است و pH آنها بايد روي خنثي تنظيم شود.

در تصفیه فاضلاب رنگ براي خنثي سازي اين فاضلاب ها از فرآيندهايي مانند اختلاط فاضلاب هاي اسيدي و بازي، خنثي سازي فاضلاب هاي اسيدي با آهك يا دوغاب آهك، سود، سديم سولفيت يا آمونياك

و براي خنثي سازي فاضلاب هاي بازي، از سولفوريك اسيد، اسيد كلريك يا كربن دي اكسيد استفاده مي گردد.

تصفیه فاضلاب کارخانه رنگ

استفاده از حوضچه های ته نشینی:

یکی از روش های متداول حذف رنگ از فاضلاب صنعتی، استفاده از انعقاد و لخته سازی است.

همچنین در بخش تولید رزین، با شستشوی مخازن مقادیری از باقیمانده تولید که خشک شده به صورت معلق در فاضلاب وجود دارد که این روش به حذف این جامدات از فاضلاب کمک شایانی خواهد نمود.

استخر ته نشینی:

اکسیداسیون پیشرفته: به علت وجود میزان COD زیاد در فاضلاب این صنعت، یکی از راه حل های حذف این پارامتر، استفاده از اکسیداسیون پیشرفته در تصفیه فاضلاب این صنعت می باشد.

ازن، اکسیدانی است که معمولا برای این منظور در سیستم های تصفیه فاضلاب های صنعتی استفاده می شود.

کربن فعال به عنوان جاذب سطحی:

در تصفیه فاضلاب های صنعتی، بخصوص در تصفیه فاضلاب رنگ و فاضلاب های با COD بالا، معمولا از یک جاذب سطحی به عنوان آخرین واحد تصفیه بهره برداری می شود.

کربن فعال یک ماده جاذب سطحی است که در تصفیه فاضلاب استفاده گسترده ای دارد.

خروجی واحد های رنگرزی و رنگ آمیزی حاوی مقادیر قابل توجهی از آلاینده های رنگی و کمپلکس بوده و به راحتی توسط سیستم های معمول تصفیه پساب قابل حذف نمی باشند.

سایر آلاینده های معلق و شناور و انواع نمک های حل شده، ماهیت شیمیایی اینگونه پساب ها را تشکیل می دهند و در اثر تخلیه غیر اصولی باعث آلودگی شبکه آب های سطحی و زیرزمینی می گردد.

از جمله مشکلات رایج در تصفیه اینگونه از پساب ها گرفتن فیلترهای مورد استفاده و تعویض آن ها در بازه های زمانی کم و در نتیجه انجام هزینه های زیاد می باشد.

خدمات قابل ارائه شرکت مهندسی آب نیک پویان البرز:

ارائه پکیج تصفیه پساب های حاوی رنگ های آلی و معدنی و انواع آلاینده های جامد و مایع مطابق با استاندارد های زیست محیطی ایران

ارائه پکیج کامل جهت تصفیه پیشرفته پساب های خروجی به نحوی که آب خروجی قابلیت استفاده مجدد در همان واحد صنعتی را داشته باشد.

تصفیه کامل مواد سمی از فاضلاب و تبدیل آب فاضلاب به آبی قابل استفاده در ورودی صنایع.

مقالات مرتبط