5/5 - (10 امتیاز)

تصفیه فاضلاب صنایع برق و الکترونیک

امروزه با توجه به گسترش فعالیت های الکترونیکی در همه فعالیت ها از جمله انجام امور تصفیه، تصفیه فاضلاب صنایع و الکترونیک ارزش فراوانی داشته و روز به روز فعالیت های آن گسترش فراوانی می بیابد. تصفیه فاضلاب صنایع برق و الکترونیک مثل صنایع عکاسی و آفت کش ها و مواد نگهدارنده غذایی حاوی غلطت بالایی از فلز جیوه می باشد و همانند جیوه به عنوان یک ترکیبگر در صنعت شیمی و پتروشیمی مورد استفاده قرار می گیرد.

جیوه در اغلب فاضلاب های آزمایشگاهی موجود می باشد. تولید انرژی منبع بزرگ جیوه رها شده به محیط است که با احتراق سوخت فسیلی پیش می آید و هنگامیکه تجهیزات اسکرابر در دودکش نیروگاه های حرارتی نصب می شوند تا دی اکسید سولفور را بزدایند ، تجمع جیوه در صورتیکه واگردانی زیاد باشد امکانپذیر است.
کارخانجات تولید انواع لوازم خانگی برقی که مراحل ساخت و مونتاژ لوازم فوق را انجام می دهند و صنایع وابسته به آنها در گروه صنایع برق و الکترونیک قراردارند. در اغلب این کارخانجات فعالیت های صنعتی آبکاری و رنگ کاری نیز انجام می شود.
فاضلاب بهداشتی پرسنل شاغل در صنایع برق و الکترونیک را نمی توان با پساب صنعتی آنها ترکیب کرد. لجن تصفیه خانه پساب صنایع برق و الکترونیک به عنوان کود قابل استفاده نمی باشد. پساب تصفیه شده فاضلاب صنایع برق و الکترونیک قابلیت استفاده جهت آبیاری فضای سبز را ندارد.
کیفیت فاضلاب تولیدی فاضلاب تولید شده در صنایع برق و الکترونیک معمولاً حاوی مواد شیمیایی بوده و در صورت وجود خط رنگ، از نظر روغن و چربی و پتانسیل هیدروژنی (pH) نامتعارف مورد توجه می باشند.

روش تصفیه فاضلاب پساب صنایع برق و الکترونیک

روش تصفیه فاضلاب پساب صنایع برق و الکترونیک با استفاده از روش های تصفیه فیزیکوشیمیایی قابل تصفیه است. مهمترین مکانیسم مورد استفاده در این تصفیه خانه ها شامل خنثی سازی (Neutralization) و ترسیب شیمیایی (Chemical Precipitation) می باشد.

تصفیه فاضلاب صنایع برق و الکترونیک که حاوی جیوه می باشد را از طریق رسوب دهی ، تبادل یونی و جذب از فاضلاب جدا کرد. در اغلب موارد بازیافت جیوه از طریق تبخیر قابل دستیابی است. در عمل رسوبدهی ، باید ترکیبات جیوه به یون جیوه اکسید شوند. جدول زیر فناوری های انتخابی برای حذف جیوه را بر اساس خروجی ها نشان می دهد

تصفیه سلنیوم

یکی دیگر از نکاتی که باید در تصفیه فاضلاب صنایع برق و الکترونیک موردتوجه قرار گیرد، تصفیه سلنیوم می باشد. سلنیوم ممکن است در انواع گوناگون کاغذ، خاکستر فرار و در سنگ های معدنی سولفید وجود دارد. یون سلنیوم یکی از رایج ترین شکل سلنیوم در فاضلاب هاست. به جز پساب رنگ و روغن که محتوی سولفید است.(سلنید کادمیوم زرد رنگ است). سلنیوم موجود در فاضلاب ها را میتوان توسط ترسیب در پی اچ 6.6 به صورت سولفید جدا کرد.

مقالات مرتبط