5/5 - (8 امتیاز)

تصفیه فاضلاب لبنی

تصفیه فاضلاب صنایع لبنی که اغلب داری ذرات از لبنیات و چربی های طبیعی و انواع دترجنت ها است باید در چند مرحله صورت گیرید. بطور کلی میتوان گفت در تصفیه فاضلاب صنایع لبنی ما ابتدا بصورت فیزیکی مواد موجود را حذف کرده و سپس به وسیله مواد شیمیایی و بیولوژیک اقدام به تصفیه شیمیایی فاضلاب صنایع لبنی می کنیم.

تصفیه فاضلاب لبنی

 

چه مواردی در تصفیه فاضلاب صنایع لبنی اهمیت دارد؟

تصفیه چربی اولیه و تصفیه چربی پیشترفته ، تصفیه بی هوازی مواد آلی موجود در فاضلاب ، تصفیه هوازی مواد معلق در فاضلاب از جمله مهمترین مواردی است که در تصفیه فاضلاب صنایع لبنی اهمیت دارد.

پکیج های تصفیه فاضلاب صنایع لبنی

این پکیج ها بر اساس اولیت دهی به تصفیه فیزیکی و بعد تصفیه شیمایی وبیولوژیک فاضلاب موجب می شود که خروجی فاضلاب از پکیج های تصفیه بدون ذرات معلق و بدون چربی های مضر و با حداقل امکان ایجاد فساد باشد.

شرکت مهندسی آب نیک پویان البرز این امکان را فراهم کرده است که ضمن دستیابی به استاندارد محیط زیست، قیمت های رقابتی مناسب را در اختیار مشتریان خود در پروژه های مختلف تصفیه آب و تصفیه فاضلاب قراردهد. برای دریافت پروژه های مربوط به فاضلاب لبنی با ما تماس بگیرید.
مقالات مرتبط