تصفیه فاضلاب کارخانه روغن نباتی

در صنعت روغن نباتی تولید روغن نباتی دارای دو مرحله است که یک مرحله آسیاب کردن دانه روغنی و مرحله دیگر پالایش روغن.

در مرحله آسیاب کردن به طور معمول در مجتمع های کشاورزی و یا نزدیک به آن قرار دارد. این مرحله بدین منظور انجام می شود که دانه های روغن برداشت شده برای تولید روغن بتواند به سرعت و قبل از اینکه کیفیت خود را از دست بدهد آماده سازی و به مرحله ایی برسد که بتوان روغن آن را کشید. فاضلاب حاصل از این بخش مربوط به مرحله شستشو و ضد عفونی دانه های روغنی، آسیاب دانه و شستشوی سالن و مخازن می باشد.

تصفیه فاضلاب کارخانه روغن نباتی

 

بخش دیگری از فاضلاب حاصل از صنایع روغن نباتی مربوط به پالایش روغن بدست آمده از دانه روغنی می باشد. منظور از پالایش انجام یکسری عملیات فیزیکی و یا شیمیایی برای تولید روغن با کیفیت بالا می باشد.

فرآیند تصفیه فیزیکی شامل صمغ زدایی با اسید، بی رنگ کردن، اسید زدایی و بو زدایی می باشد. فاضلاب این مرحله ناشی از جاری شدن آب برای شستشوی کف، وسایل و سرریزها و … می باشد. فرآیند تصفیه شیمیایی شامل خنثی سازی قلیائیت روغن می باشد. پساب حاصل از صنایع تولید روغن نباتی در دسته فاضلاب های بسیار قوی قرار دارد BOD این فاضلاب ها در حدود 23000 میلی گرم در لیتر و COD آن در حدود 55000 میلی گرم در لیتر می باشد و علاوه بر این این فاضلاب دارای حدود 10000 میلی گرم در لیتر چربی و روغن می باشد.

تصفیه فاضلاب کارخانه روغن نباتی

تصفیه فاضلاب صنایع روغن نباتی

آنچه در رابطه با فاضلاب تولیدی این کارخانجات حائز اهمیت می‌باشد، میزان بار آلی، مواد معلق و روغن و چربی بالا می‌باشد، که باید در بررسی سیستم تصفیه پساب ، حذف و کاهش این پارامترها مورد توجه قرار بگیرد. مطالعات و بررسیهای گسترده‌ای در مورد تصقیه پساب تولیدی انواع کارخانجات روغن نباتی صورت گرفت . نتایج مطالعات نشان داد که در مورد تصفیه پساب کارخانجات تصفیه روغن و کارخانجات روغن کشی که مواد اولیه آنها پنبه، سویا و آفتابگردان می‌باشد بیشتر از فرآیند انعقاد همراه شناورسازی یا ته‌نشینی به عنوان پیش‌تصفیه و به دنبال آن از سیستم لجن فعال برای تصفیه کامل استفاده می‌شود.

در مورد تصفیه پساب ناشی از کارخانجات تولید روغن نباتی که مواد اولیه آنها زیتون و پالم می‌باشد به علت بارآلودگی بسیار بالا و وجود برخی از ترکیبات سمی و آروماتیک که در پساب تولیدی این کارخانجات میباشد بیشتر از روشهای تصفیه بی‌هوازی استفاده شده است .

 

مقالات مرتبط