4.4/5 - (5 امتیاز)

قیمت پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی

هزینه پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی

معمولا قیمت پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی بر حسب حجم فاضلاب، مصالح ساخت آن، کیفیت تجهیزات مورد استفاده و کیفیت پساب خروجی از پکیج، متفاوت و متغیر می باشد و عوامل تاثیر گذار در طراحی و ساخت سیستم تصفیه فاضلاب متفاوت است.

پکیج تصفیه فاضلاب فلزی معمولاً به صورت پیش ساخته در کارخانه ساخته شده و عملیات نصب و راه اندازی پکیج در مدت کوتاهی در سایت کارفرما انجام می گیرد.

لذا نیاز به تجهیز کارگاه و اقامت پرسنل سازنده در محل سایت بسیار کمتر بوده و همین عامل یکی از دلایل کاهش قیمت پکیج تصفیه فاضلاب فلزی نسبت به روش اجرای بتنی می باشد.

قابل ذکر است این موضوع برای تصفیه فاضلاب با ظرفیت های پایینتر از ۵۰۰ متر مکعب در شبانه روز صادق بوده و توجیه اقتصادی دارد.

پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی
پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی

پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی

پیشنهاد شرکت آب نیک پویان البرز این می باشد که به هنگام خرید پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی موردنظر خود به همه پارامترهای موجود در آن توجه داشته باشید تا بهترین خرید را تجربه نمایید. شرکت آب نیک پویان البرز یاری رسان شما در خرید پکیج تصفیه موردنظرتان می باشد.

برای ساخت پکیج تصفیه فاضلاب موارد زیر در طراحی و ساخت و قیمت پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی موثر می باشد که در ذیل به اختصار به توضیح آن می پردازیم:

  • دبی فاضلاب
  • ساز و کارهای تصفیه فاضلاب و تجهیزات لازم برای تصفیه
  • کیفیت(نوع) فاضلاب تولید شده (ورودی به تصفیه خانه)
  • کیفیت فاضلاب تصفیه شده (خروجی از تصفیه خانه) بر اساس استاندارد سازمان محیط زیست
  • فضای در نظر گرفته شده برای تصفیه خانه

1-  دبی فاضلاب

دبی فاضلاب ، حجم فاضلاب تولید شده در روز می باشد که معمولا بر حسب مترمکعب در روز معین می گردد. از آنجایی که دبی فاضلاب ورودی به تصفیه خانه در واقع تعیین کننده حجم و ابعاد تصفیه خانه فاضلاب می باشد پس دارای اهمیت فراوانی می باشد.

معمولا اطلاع دقیق از میزان دبی فاضلاب تولیدی وجود ندارد و باید با یک تخمین حدودی میزان فاضلاب ورودی را تعیین کرد. در واقع باید عوامل تولیدکننده فاضلاب همچون دستشویی ها ، حمام ها، سینک های ظرفشویی ، غذا خوری ها و … را بررسی کرد سپس با یک برنامه جمعیت شناختی باید جمعیت تولید کننده فاضلاب محاسبه شود و با توجه به ضرایبی از جمله ضریب تولید فاضلاب (sewage factor) که معمولا بین 0.7 تا 0.9 در نظر گرفته می شود میزان نسبی آبی(آب مصرف شده در مجموعه) که به فاضلاب تبدیل می شود را محاسبه کرد.

2-  ساز و کارهای تصفیه فاضلاب و تجهیزات لازم برای تصفیه

پس از تعیین دبی ورودی گام بعدی برای تعیین قیمت پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی ، انتخاب فرآیند تصفیه فاضلاب بهداشتی می باشد ، که معمولا فرآیند لجن فعال متعارف یا فرآيند لجن فعال با هوادهی گسترده یا هوادهی سطحی یا تصفیه فاضلاب به روش MBBR ، A2O ، EAAS برای تصفیه فاضلاب بهداشتی استفاده می شود.

مثلا در ساخت تصفیه خانه فاضلاب شهری باید به این نکته توجه کرد که در طول روز در مناطق مرکز و جنوب شهر که اکثر مردم ساعت شروع کار و فعالیت شغلی شان ۸ صبح می باشد، در حدود ساعت ۶ تا ۸ صبح بار فاضلاب وروردی به شبکه جمع آوری فاضلاب و پس از آن بار فاضلاب ورودی به تصفیه خانه افزایش ناگهانی می یابد. لذا باید در طراحی های فرآیند های تصفیه فاضلاب این موارد لحاظ شود.

3-  کیفیت(نوع) فاضلاب تولید شده (ورودی به تصفیه خانه)

کیفیت فاضلاب ورودی به تصفیه خانه فاضلاب شهری و بهداشتی به طور معمول با شاخص های کل جامدات معلق ، پی اچ ، اکسیژن خواهی شیمیایی (COD) ،  اکسیژن خواهی بیولوژیکی (BOD) ، کل فسفر ، کل نیتروزن سنجیده می شود.

محدوده های فاضلاب شهری برای پارامتر های کیفی فاضلاب متفاوت می باشد ولی به طور معمول TSS فاضلاب در فاضلاب های بهداشتی و شهری حدود ۱۲۰ تا ۳۶۰ میلی گرم بر لیتر است. COD فاضلاب ورودی به تصفیه خانه های فاضلاب های شهری معمولا بین ۲۰۰ تا ۷۸۰ میلی گرم بر لیتر می باشد که  میزان اکسیژن مورد نیاز برای اکسیداسیون مواد قابل اکسید شدن است. مقدار BOD در فاضلاب های شهری بین ۱۱۰ تا ۴۰۰ میلیگرم بر لیتر است.البته BOD خود به چند بخش تقسیم می شود از جمله BOD دیر تجزیه پذیر و غیر قابل تجزیه پذیر.مقدار نیتروژن کل برای فاضلاب ورودی حدود ۲۰ تا ۸۵ میلی گرم بر لیتر، نیتروژن می باشد.

پارامتر مهم تاثیر گذار دیگری که در طراحی تصفیه خانه فاضلاب برای ارائه قیمت پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی تاثیر دارد پی اچ (PH)  می باشد که چون عامل تاثیر گذاری در فرانید زیستی میکروارگانیزم های تصفیه فاضلاب است باید حدود 6.5 تا 7.5 باشد

4-  کیفیت فاضلاب تصفیه شده (خروجی از تصفیه خانه)

کیفیت فاضلاب خروجی تعیین کننده میزان تصفیه شدن پساب ورودی در تصفیه خانه و تغییرات ایجاد شده در فرایند های تصفیه شده می باشد و عامل مهمی در قیمت پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی می باشد.

به طور کلی سه دسته استاندارد توسط سازمان محیط زیست برای خروجی تصفیه خانه های در نظر گرفته شده است. استاندارد خروجی فاضلاب برای آبیاری و کشاورزی ،استاندارد خروجی فاضلاب برای تخلیه به آب های سطحی، استاندارد خروجی فاضلاب برای تخلیه به چاه جاذب می باشد.

کم هزینه ترین استاندارد مورد نظر مربوط به آبیاری و کشاورزی می باشد، زیرا در این استاندارد مقدار BOD و COD خروجی بالاتر نسبت به تخلیه به آب های سطحی و چاه جاذب می باشد و نیازی به حذف نیترات و فسفات و کربن نمی باشد و این سه پارامتر برای رشد گیاهان ضروری می باشند.

چنانچه ملزم به حذف نیترات و فسفات باشیم از فرآیند A2O می توان بهره گرفت.

5-  فضا و مکان لازم برای احداث پکیج تصفیه فاضلاب

فضا و مکان لازم برای احداث تصفیه خانه فاضلاب نیز برای هر محل متفاوت می باشد و باید در محل بررسی شود.

 

جهت مشاهده برخی از پروژه های انجام شده در زمینه طراحی و ساخت پکیج تصفیه فاضلاب توسط این شرکت، اینجا را کلیک نمایید.

مقالات مرتبط