آشغالگیر چیست
آشغالگیری

آشغالگیر چیست ؟

آشغالگیر چیست ؟  یکی از فرآیندهای تصفیه فیزیکی فاضلاب، آشغالگیری می‌باشد ، نقش واحد آشغالگیری جلوگیری از ورود مواد جامد موجود  غیر قابل تجزیه پذیر

ادامه مطلب »
آشغالگیری

آشغالگیر ریزدانه

آشغالگیر در تصفیه خانه های فاضلاب اولین واحد جهت ورود فاضلاب به تصفیه خانه آشغالگیر می باشد. آشغالگیر وسیله ای است که مشابه یک الک

ادامه مطلب »
آشغالگیری

آشغالگیری

آشغالگیری آشغالگیری مکانیکی و دستی اولین فرآیندی که معمولاً از آن در سیستم های تصفیه فاضلاب استفاده می شود، فرآیند آشغالگیری است. آشغالگیر وسیله ای

ادامه مطلب »