5/5 - (2 امتیاز)

اثر فاضلاب بر محیط زیست

اثر فاضلاب بر محیط زیست می تواند بسیار مخرب باشد. آب دارای اکوسیستم پیچیده ای می باشد که تغییرات فیزیکی، شیمیایی و زیستی رخ می دهد که اغلب آن ها قابل جلوگیری هستند. برای مثال آلوده کننده های آلی باعث تهی شدن اکسیژن آب شده و بر ماهیان اثر می گذارد. ازت و فسفر رشد آلگ ها را تسریع می کنند و فلزات و مواد آلی تجزیه ناپذیر ممکن است در زنجیره غذایی تجمع یابند.

رودخانه ها

معمولا فاضلاب ها پس از تخلیه به رودخانه ها باعث کاهش اکسیژن آنها می شوند، جریان آب رودخانه ها بطور دائم در تماس با هوا بوده و دارای قابلیت ذاتی برای هوادهی مجدد آب هستند، اما اغلب BOD مواد آلی فاضلاب ها از ظرفیت هوادهی مجدد رودخانه ها بیشتر است و به درجات متفاوتی باعث تهی شدن اکسیژن آب رودخانه ها می شود.

هنگامی که یک فاضلاب حاوی مواد آلی وارد رودخانه شود مقدار اکسیژن محلول (DO) قسمت پایین محل ورود فاضلاب به رودخانه به صورت منحنی می باشد که به آن منحنی اکسیژن محلول رودخانه یا ((منحنی افت اکسیژن)) ناشی از د پدیده همزمان هوادهی طبیعی و مصرف اکسیژن به وسیله میکروارگانیسم های آب است.در شرایطی که میزان اکسیژن دهی آب از اکسیژن گیری بیشتر باشد، غلظت اکسیژن محلول مجددا به حالت اول بر می گردد. اگر بار BOD آب از ظرفیت جذب و تحلیل رودخانه بیشتر باشد، ممکن است اکسیژن آب کاملا تمام شده و موجودات آبزی، مخصوصا ماهیان از بین بروند.

اکسیژن محلول نقش اساسی در یک اکوسیستم آبی دارد. یک رقابت یک طرفه برای اکسیژن میان میکروارگانیسم هایی که آلوده کننده های آلی را تجزیه می کنند و انواع موجودات عالی تر آبزی به وجود می آید و همیشه ماهیان در این مسابقه بازنده هستند. اکسیژن محلول در یک رودخانه نسبت معکوس با تعداد میکروب ها دارد که به وسیله موادغذایی که همان آلوده کننده های آلی هستند کنترل می شود. آلودگی آلی زیاد باعث تهی شدن اکسیژن زیادو مرگ ماهیان می گردد و آلودگی آلی متوسط می تواند غلظت اکسیژن محلول آب را پایین آورده و با جلوگیری از رشد ماهیان در مراحل بحرانی زندگی باعث شکسته شدن سیکل زندگی ماهیان شود. ماهیان نامرغوب در آبهایی که اکسیژن کم دارند رشد کرده و پس از مرگ مشکلات بو با مقدار اکسیژن کم یا صفر همراه می گردد و بعضی فاضلاب ها باعث سمیت و لکه دار شدن گوشت ماهیها می شوند.

 

دریاچه ها

ازت و فسفر فاضلاب ها رشد الگ ها را تسریع کرده و بیشترین اثر را بر دریاچه می گذارند. زمان ماند طولانی، شرایط سکون آب و نفوذ بیشتر نور خورشید به علت کدورت کمتر، محیطی مناسب جهت رشد آلگ ها به وجود می آورد. توده های آلگ  به طرق مختلف باعث فساد آب می گردند.

زیبایی و کیفیت تفریحی یک رودخانه هنگامی که رشد آلگ ها ظاهر آن را به سوپ نخود تغییر می دهد یا توده های ششناور آلگ سطح رودخانه را بپوشانند، کاهش می یابد. توده های آلگ می توانند غلظت اکسیژن محلول را کاهش داده و منجر به مرگ ماهیان شود.

آلگ ها در دوره تابش نور خورشید اکسیژن تولید می کنند، در صورتی که در تاریکی اکسیژن مصرف می نمایند. در نتیجه غلظت اکسیژن محلول یک تغییرات دوره ای مشابه یک منحنی سینوسی در یک شبانه روز دارد که حداکثر غلظت اکسیژن در اواخر بعدازظهر و حداقل غلظت اکسیژن در طلوع خورشیداست. اختلاف غلظت اکسیژن آب دریاچه با افزایش آلگ ها بیشتر می گردد. در شرایطی که مقدار آلگ ها زیاد بشود اکسیزن محلول در بعدازظهر به حد فوق اشباع و در شب به صفر می رسد و باعث مرگ ماهیان می شود. همچنینفساد و تجزیه آلگ ها باعث تهی شدن اکسیژن در بستر دریاچه کوچک مطبق حرارتی می گردد. مشکلات و مسایل شدید بو و مزه اغلب با توده های آلگ همراه هستند و “او ها در اثر نوسیدن آب های آلوده با سموم بعضی توده های آلگ به هلاکت رسیده اند

 

خلیج ها

خلیج از ورود آب شیرین به داخل آب شور تشکیل می شود و آبی که مزه نمکی آن از اب شیرین به آب نمکی متغیر است. مزه نمکی حد واسط میان آب شیرین و شور برای ادامه سیکل زندگی بسیاری از موجودات دریایی حیاتی است. خلیج ها را قلمستان اقیانوس می نامند زیرا مراحل اولیه بسیاری از موجودات دریایی در آن می گذرد. مرداب ها و رودخانه هایی که به داخل خلیج ها می ریزند مواد غذایی لازم جهت زندگی موجودات ریز و بنابراین بارور شدن خلیج برای رشد موجودات عالی تر، مانند میگو و ماهی را تامین می نمایند. علف کش ها، آفت کش ها و فلزات سنگین که از زمین های اطراف شسته شده و به داخل خلیج حمل می گردند دارای اثر سمی بر ارگانیسم های آب می باشند.

 

اقیانوس ها

باروری اقیانوس ها بیشتر در منطقه محدودی از ساحل انجام می گیرد. اقیانوس های باز مقدار کافی مواد غذایی برای رشد و نمو موجودات آبزی نداشته و باروری خیلی محدودی دارند. فسفر به مقدار زیاد در آب اقیانوس ها وجود دارد. معمولا علف کش ها، آفت کش ها و فلزات سنگین همان اثرات ناخواسته بر خلیج را بر اقیانوس ها می گذارند ولی غلظت زیستی در مناطق ساحلی جایی که تولید اساسی مواد غذایی صورت می گیرد، به وجود می آید. ریختن لجن های شهری به دریاها باعث مسایل و مشکلات فلزات سنگین و انهدام موجودات زنده بستر دریاها شده و ته نشینی لجن ها در سواحل بر کیفیت زیبایی و تفریحی آن ها اثر منفی دارد.

 

شرکت آب نیک پویان توانسته است سهم به سزایی در جلوگیری از آلوده شدن آب های رودخانه و دریا و نیز محیط زیست در سراسر ایران داشته باشد. برای مشاهده پروژه های انجام شده اینجا را کلیک نمایید.

 

مقالات مرتبط