5/5 - (9 امتیاز)
(BOD5  (Biochemical Oxygen Demand

BOD5  یا همان ((اکسیژن خواهی بیوشیمیایی)) یکی از مهمترین شاخصهای سنجش آلودگی فاضلاب است. آلودگی فاضلاب ناشی از مواد خارجی است که وارد آب شده و بصورت معلق یا محلول باعث آلودگی آن و تولید فاضلاب شده اند. بدیهی است هرچه مقدار این مواد در فاضلاب بیشتر باشد، بارآلودگی آن نیز بیشتر خواهد بود. بنابراین اندازه گیری مقدار مواد خارجی فاضلاب کلید اصلی در تعیین مقدار آلودگی و آلایندگی فاضلاب است.
از طرفی تنوع و تعداد این مواد به قدری زیاد است که عملا امکان اندازه گیری هریک از این مواد بصورت جداگانه وجود ندارد. از این رو لازم است که مقدار مواد را به طریقی غیرمستقیم اندازه گیری نمود. یکی از مناسبترین راه ها تعیین میزان اکسیژن مورد نیاز برای اکسیداسیون است. چنانچه می دانیم برای اکسیداسیون هر ماده ای به مقداری اکسیژن نیاز است و از این رو هرچه قدر مقدار مواد آلاینده بیشتر باشد، مقدار اکسیژن بیشتری برای انجام اکسیداسیون لازم خواهد بود. برخلاف آزمایش COD که در آن یک اکسیدکننده شیمیایی بکار می­رفت، در آزمایش تعیین BOD5  از باکتریهای هوازی برای اکسیداسیون ترکیبات استفاده می­شود.
به عبارت دیگربرای تعیین این مقدار بجای استفاده از موادشیمیایی برای اکسیداسیون از میکروارگانیسم­ها استفاده می شود تا مشخص شود که میکروارگانیسم­ها چه بخشی از کل موادخارجی را می توانند اکسید نمایند. مقدار اکسیژن مصرفی میکروارگانیسم­ها برای اکسیداسیون مواد قابل تجزیه در طی 5 روز را BOD5 یا همان اکسیژن خواهی بیولوژیکی 5 روزه می گویند.
در جدول 1 مقدار BOD5نمونه ­وار برخی از فاضلاب­ها آمده است.

جدول1 : مقدار  BOD5نمونه‌وار برخی از فاضلاب‌ها بر حسب mg/lit

مقدار معمول
مرجع محدوده نوع فاضلاب ردیف
300 (Metcalf; Eddy, 2003) 110-350 بهداشتی – انسانی 1
320 (مختاری آذر, 1391) 400-690 بهداشتی – بیمارستانی 2
4000 Eckenfelder, 2000) 2000-20500 صنایع لبنی 3
2200 Eckenfelder, 2000) 2200-2300 صنایع تولید کاغذ و مقوا 4

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه فرمایید

ویکی پدیا

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شش − پنج =