5/5 - (3 امتیاز)
خنثی سازی

             

حذف خاصیت اسیدی یا قلیایی به وسیله یک عامل شیمیایی متناسب را خنثی سازی می گویند.

بطورکلی هرگونه پساب که دارای pH خارج از محدوده خنثی باشد، باید قبل از دفع به محیط زیست خنثی سازی شود، چرا که در غیر اینصورت شرایط زیست موجودات زنده از بین رفته و باعث به مخاطره افتادن حیات آنها می شود.به عنوان نمونه مطابق استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست ایران مقدار pH مجاز برای تخلیه پساب به آبهای سطحی و رودخانه ها در محدوده 5/8-5/6 قراردارد.همچنین به دلیل اینکه اکثر باکتریها و میکروارگانیسم های تصفیه فاضلاب در شرایط خنثی قادر به فعالیت هستند، اگر بخواهیم پسابی را به کمک فرآیندهای بیولوژیکی مورد تصفیه قراردهیم، لازم است که قبلاٌ خنثی سازی شود.برای خنثی کردن یک فاضلاب قلیایی مقدار مشخصی اسید و برای خنثی سازی یک فاضلاب اسیدی مقدار مشخصی باز به آن افزوده می شود.

کنترل اتوماتیک pH برای فاضلاب ها بنا به دلایل زیر یکی از مشکل ترین عملیات ها در تصفیه فاضلاب است. این دلایل عبارتند از:

  1. ارتباط بین pH و غلظت یا جریان معرف برای خنثی سازی اسید قوی- بازقوی به ویژه در هنگام رسیدن به 7=pH کاملاً غیرخطی است.همین مسئله ایجاب می نماید که عملیات خنثی سازی بصورت چند مرحله ای به انجام برسد.
  2. pH ورودی می تواند با سرعت 1 واحد pH در دقیقه تغییر کند.
  3. نرخ شدت جریان می تواند در عرض چند دقیقه دو برابر شود.
  4. مقدار نسبتاً کمی معرّف باید بطور کامل با حجم زیادی از مایع و در مدتی کوتاه مخلوط شود.

به منظور افزایش یا کاهش مقدار pH فاضلاب از مواد شیمیایی زیادی می توان استفاده کرد.

اما با توجه به هزینه تهیه، نگهداری و تزریق، برخی از آنها بیشتر مورد استفاده هستند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه فرمایید

 

ویکی پدیا

 

مقالات مرتبط