5/5 - (3 امتیاز)
هدف تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب به طور کلی اجازه می دهد که فاضلاب های انسانی و صنعتی را بدون خطر برای سلامت انسان و یا آسیب غیر قابل قبول به محیط طبیعی تبدیل کند.

آبیاری با فاضلاب هر دو دفع و استفاده است و در واقع یک شکل موثر دفع فاضلاب است (همان طور که در درمان سطح آهسته زمین). با این حال، قبل از اینکه بتوان آن را برای آبیاری کشاورزی یا چشم انداز و یا آبزی پروری استفاده کرد، بعضی از مقررات به طور معمول باید به فاضلاب شهری خام عرضه شود.

کیفیت خروجی تصفیه شده مورد استفاده در کشاورزی تأثیر زیادی بر عملکرد و عملکرد سیستم فاضلاب، خاک، گیاه و آبزیان دارد.
در مورد آبیاری، کیفیت مورد نیاز پساب ها بستگی به محصول یا محصول آبی دارد، شرایط خاک و سیستم توزیع پساب تصویب شده است. از طریق محدود کردن محصول و انتخاب سیستم های آبیاری که موجب به حداقل رساندن خطر سلامتی می شود، میزان استفاده از فاضلاب پیش کاربردی کاهش می یابد. یک روش مشابه در سیستم های آبزی پروری امکان پذیر نیست و بیشتر باید بر کنترل از طریق تصفیه فاضلاب قرار گیرد.

بهترین روش تصفیه فاضلاب که قبل از استفاده از پساب در کشاورزی استفاده می شود، تولید پساب هایی است که توصیه های میکروبیولوژیکی و شیمیایی را با هزینه کم و با حداقل الزامات عملیاتی و تعمیر و نگهداری تولید می کنند.
پذیرش سطح پایین تصفیه ممکن است به ویژه در کشورهای در حال توسعه مطلوب باشد، نه تنها از دیدگاه هزینه ها، بلکه همچنین در مورد تایید مشکل سیستم های پیچیده ای قابل اعتماد است. در بسیاری از نقاط، بهتر است طراحی سیستم استفاده مجدد برای پذیرش ضایعات پایین تر، به جای تکیه بر فرایندهای پیشرفته، تولید پساب احیا شده که به طور مداوم با استاندارد کیفیت دقیق مطابقت داشته باشد.

مقالات مرتبط