5/5 - (4 امتیاز)

بهره‌برداری از سیستم های تصفیه فاضلاب

بهره برداری از سیستم های تصفیه فاضلاب      بهره برداری از سیستم های تصفیه فاضلاب

 بهره برداری از سیستم های تصفیه فاضلاب تمامی فعالیت های مربوط به بخش های طراحی و تدارک و ساخت سیستم های تصفیه با هدف امکان هرچه بهتر ره‌اندازی و بهره برداری آنها انجام می پذیرد.

عدم راه اندازی و بهره برداری صحیح، هدر رفت هزینه ها و فعالیتهای قبلی را به دنبال خواهد داشت چرا که در این صورت اهداف مورد نظر در استقرار سیستم تصفیه فاضلاب برآورد نشده و سیستم تصفیه کارایی نخواهد داشت.

تخصص و تجربه شرکت آب نیک در استقرار سیستم های تصفیه باعث شده است که نکات و ملاحظات موثر در کارایی مد نظر قرار گرفته و از آنها در جهت دستیابی به اهداف تصفیه استفاده گردد.

چنانچه استقرار یک سیستم تصفیه را در چهار مرحله طراحی، ساخت، راه اندازی و بهره برداری تقسیم بندی نمائیم، پس از اتمام مرحله طراحی، ساخت و راه اندازی لازم است که عملیات بهره برداری و نگهداری از سیستم به انجام رسد.

کلیه فعالیتهای دوره بهره برداری را می توان در دو بخش پایش فرآیند و نگهداری از تجهیزات تقسیم بندی نمود.

در بخش پایش فرآیند کنترل ها و بازدیدهای دوره ای برای اطمینان از صحت عملکرد سیستم تصفیه فاضلاب به انجام رسیده و در صورت وجود هرگونه اشکال نسبت به عیب یابی و اصلاح آن اقدام خواهد شد.

بهره برداری از سیستم های تصفیه فاضلاب در بخش نگهداری تجهیزات با استفاده از چک لیستها و برنامه های نگهداری و تعمیرات، شرایط لازم برای کارکرد صحیح تجهیزات مکانیکال و الکترومکانیکال فراهم می گردد.

برخی از امور مربوط به بخش نگهداری از تجهیزات عبارتند از: تعویض مواد مصرفی، تعمیر یا تعویض قطعات معیوب، نظافت های دوره ای و آزمون های دوره ای.

تخصص و تجربه شرکت آب نیک در استقرار سیستم های تصفیه باعث شده است که نکات و ملاحظات موثر در کارایی مد نظر قرار گرفته و از آنها در جهت دستیابی به اهداف تصفیه استفاده گردد.

چنانچه استقرار یک سیستم تصفیه را در چهار مرحله طراحی، ساخت، راه اندازی و بهره برداری تقسیم بندی نمائیم، پس از اتمام مرحله طراحی، ساخت و راه اندازی لازم است که عملیات بهره برداری و نگهداری از سیستم به انجام رسد.

مقالات مرتبط

One thought on “بهره‌برداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

19 + 13 =