5/5 - (4 امتیاز)

غلظت آلاینده ها در خروجی سپتیک تانک

غلظت خروجی
از سپتیک تانک
(mg/lit)
غلظت ورودی
به سپتیک تانک
(mg/lit)
پارامتر ردیف
327-445 500-660 COD 1
132-217 155-286 BOD5 2
36-37 70-105 Oil&Grease 3
49-161 155-330 TSS 4
39-82 30-88 TKN 5
4/6-7
Log/L
6-8
Log/L
Fecal Coliform 6
راندمان تصفیه سپتیک تانک

سپتیک  تانک بخش عمده ای از مواد معلق قابل ته نشینی (ss)، روغن و چربی،اجسام شناور و آشغال های موجود در فاضلاب را با راندمانی در حدود 80-60  درصد حذف می کند.

به دنبال حذف این آلاینده ها دیگر پارامترهای آلاینده نظیر COD ، BOD5 و TSS نیز کاهش می یابد.

بخش از جامدات حذف شده از فاضلاب که دارای چگالی بیشتری نسبت به آب هستنددر قسمت کف مخزن تجمع یافته و لایه ای از لجن را تشکیل می دهند.سپتیک تانک

بخش دیگری از مواد جامد حذف شده از فاضلاب که دارای چگالی کمتری نسبت به آب هستندبر روی سطح فاضلاب لایه ای را تشکیل می دهند که این لایه عمدتاً حاوی…روغن، چربی و دیگر اجسام شناور از جمله ذرات پلاستیک می باشد.

در این لایه ها به سبب شرایط مساعد انواع باکتری ها رشد یافته و بخشی از این جامدات را هضم کرده و یا بصورت محلول درمی آوردند.

حل شدن برخی از جامدات در فاضلاب و عبور آنها از سپتیک  تانک باعث می شود که معمولاً راندمان حذف  BOD5 فاضلاب مربوط به سپتیک تانک کمتر از مخزن ته نشینی اولیه باشد.

اما بطور کلی راندمان حذف  BOD5 سپتیک  تانک 50-30 درصد است.در اثر انجام واکنش های بیولوژیکی گازهایی از جمله متان تولید می شود که این گازها بصورت حباب از کف مخزن به سمت بالا صعود کرده و مانع از ته نشینی بخشی از مواد می شوند. چسبیدن این حباب ها به ذرات جامد گاهی باعث معلق ماندن ذره شده و سبب گذر آن از مخزن septic می شوند.

در واقع مهمترین علت اینکه در داخل سپتیک تانک یک دیواره میانی تعبیه می شود،رفع همین اشکال است. چرا که وجود این دیواره باعث می شود که در مخزن دوم لجن تجمع نیافته و در نتیجه حباب گازی تولید نشود.

عدم تولید حباب گاز نیز باعث جلوگیری از ایجاد اختلال در فرآیند ته نشینی ذرات شده و راندمان تصفیه را افزایش می دهد.

معمولاً حجم septic تانکها به گونه ای است که زمان ماند فاضلاب در آن در حدود 24 ساعت است.

هر چه زمان ماند فاضلاب در septic تانک بیشتر باشد،به سبب پیشرفت فرآیندهای تصفیه در آن، راندمان تصفیه فاضلاب نیز بیشتر خواهد شد.

از این رو گاهی برای افزایش راندمان تصفیه سپتیک تانک، ظرفیت سپتیک تانک را بیش از حالت استاندارد در نظر می گیرند.

البته بدیهی است که نمودار افزایش راندمان با افزایش زمان ماند (ظرفیت سپتیک تانک) خطی نیست. بطوریکه به ازای افزایش 100 درصدی در ظرفیت سپتیک تانک، راندمان تصفیه آن تنها در حدود 40-20 درصد افزایش پیدا می کند. بنابراین معمولاً بزرگتر کردن سپتیک تانک با هدف افزایش راندمان تصفیه اقتصادی نیست.

سپتیک تانک
مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 × یک =