پکیج‌های تصفیه فاضلاب صنعتی

تصفیه فاضلاب صنایع شوینده

تصفیه فاضلاب صنایع شوینده ورود فاضلاب حاوی مواد شوینده به منابع آب های طبیعی از کارخانجات تولید چکننده مواد شوینده ، باعث آلودگی آنها شده

ادامه مطلب »
پکیج‌های تصفیه فاضلاب صنعتی

تصفیه فاضلاب به روش SBR

تصفیه فاضلاب به روش SBR از روشهای تصفیه فاضلاب روش تصفیه فاضلاب بیولوژیکی می باشد در این روش از فرایندهای بیولوژیکی برای حذف آلاینده ها

ادامه مطلب »
تصفیه فاضلاب

پایش آنلاین

پایش آنلاین شرکت مهندسی آب نیک ارائه دهنده خدمات تخصصی در زمینه های مهندسی محیط زیست،مدیریت اجرایی تصفیه خانه ها و سیستم های پایش آنلاین

ادامه مطلب »
تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب کشتارگاه

تصفیه فاضلاب کشتارگاه فاضلاب کشتارگاه ها به دلیل پراکنده شدن باکتریها و ویروسهای بیماریزا و همینطور آلوده شدن آبها سحطی و زیرزمینی و تجمع حیوانات موذی

ادامه مطلب »
تصفیه فاضلاب صنعتی

تصفیه فاضلاب دامپروری

تصفیه فاضلاب دامپروری جدول1: سرانه تولید فاضلاب دامپروری در ایران ردیف منشا تولید فاضلاب >واحد مقدار سرانه (لیتر) نوع دام نوع پرورش سطح بهداشت 1

ادامه مطلب »