خدمات

بهره‌برداری

5 / 5 ( 4 امتیاز ) بهره‌برداری از سیستم های تصفیه فاضلاب         بهره برداری از سیستم های تصفیه فاضلاب تمامی فعالیت

ادامه مطلب »
خدمات

طرح و ساخت

5 / 5 ( 3 امتیاز ) طرح و ساخت با افزایش روزافزون و روز به روز صنایع، تصفیه فاضلاب ناشی از این صنایع نیز

ادامه مطلب »
خدمات

پیمانکاری

5 / 5 ( 2 امتیاز )               پیمانکاری ساخت یکی از پرکاربردترین تاسیسات مورد استفاده در سیستم های

ادامه مطلب »